Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли във Фото Портал (Сайта)!

Това са условията за ползване на Сайта и тези условия са в сила във всеки един момент, в който го използвате и независимо от начина, по който го използвате.

I. Използване на Сайта

1. Собственик на Сайта е Фото Портал ЕООД, Булстат 203283521.

2. Потребителите на Сайта, включително рекламодателите и членовете на фотографската директория, се съгласяват да спазват Условията за ползване, които условия могат да се променят по всяко време, по усмотрението на Фото Портал ЕООД. В сила са Условията за ползване, които са валидни към момента на ползване на Сайта.

3. Сайтът е създаден само за лично ползване. Не можете да използвате Сайта или създадената Директория в Сайта за каквито и да е било комерсиални цели, с изключение на добавяне и/или редактиране на информация за Ваш обект в Директорията, включително препращането на информация към друга услуга или продукт. Всяко използване с други търговски цели става с изключителното писмено съгласие на Фото Портал ЕООД.

4. Съдържание на Сайта (Съдържание) се отнася за всякаква информация, включитено, но не ограничено, до данни, изображения, текст и мултимедия, използвани на Саийта и/или в Директорията на Сайта

II. Задължения на потребителите

5. Потребителите се задължават да не:

а. използват Сайта против настоящите Условия за ползване или по начин, не отговарящ на законите в Република България, включително, но не ограничено, до нарушаване на авторски права, заплашване, обиждане, дискриминиране, напададелно държание, както и публикуването на такъв материал;

б. публикуват или по друг начин препращат към и от директорията на материал от какъвто и да е вид, със съдържание на вируси, червеи или друг зловреден код. ;

в. повреждат, променят или разрушават файлове, данни, пароли, устройства или други ресурси, собственост на Фото Портал ЕООД, както и да не извършват действия, компроментиращи сигурността или стабилността на Сайта или Директорията;

г. използват директорията за разпращане на масови електронни писма, спам или други неодобрени масови действия;

д. изпращат автоматизирани заявки към която и да е било част от Съдържанието на Сайта или Директорията.

III. Условия за ползване от членове

6. Потребителите се съглсяват:

а. да спазват Условията за ползване;

б. да предоставят вярна, точна и пълна информация по всяко време;

в. да опазват сигурността на на идентификацията и паролите си;

г. да поемат отговорност за всяко използване на техния акаунт, включително и поемане на отговорност за всяка информация, данни, текст или други материали, публикувани открито или лично от и към техния акаунт;

д. да поемат винаги персонална отговорност за своя публикуван обект и продуктите или услугите, които предлагат;

е. да не публикуват или качват Съдържание, съдържащо скрити кодове или изображения, които не са свързани или променят предвидения вид на оригиналното Съдържание;

ж. че Фото Портал ЕООД има правото по всяко време да блокира или отстрани даден член или потребител от бъдещо използване на Сайта или Директория. Където обстоятелствата позволяват, Фото Портал ЕООД ще се свърже с блокирания или отстранен член на Директорията и ще го информира за причините, довели до това решение. Потребителят има право да изпрати писмен отговор в 5-дневен срок с обяснение защо трябва акаунтът му да бъде възстановен. Фото Портал ЕООД ще разгледа внимателно мотивите на потребителя/члена и ще отговори в 10-дневен срок.

з. че са регистрирания собственик на фирмата или са оторизиран представител на съответната фирма;

и. че техния бизнес/обект, както и всички други регистрирани в Директорията бизнеси/обекти могат да получават ревюта и оценки от потребителите на сайта;

й. че Фото Портал ЕООД не е отговорно за каквито и да е било загуби на Вашия бизнес;

к. че Фото Портал ЕООД запазва правото да включва и изключва даден бизнес/обект на Сайта и Директорията;

л. че Фото Портал ЕООД по собствено усмотрение може да определя използването на ключови думи, категории, Съдържание и други материали, използвани за описание или класифициране на даден бизнес/обект за каквито и да е цели относно използването на Сайта и Директорията.

IV. Интелектуална собственост

7. Освен ако не е изрично обявено, цялата интелектуална собственост на Съдържанието на Сайта е собственост на Фото Портал ЕООД, на неговите рекламодатели, свързани лица и на лицата предоставили му право на ползване, включително, но не ограничено до, лога и търговски марки. Съдържанието на Сайта е защитено от Българското и междонародното законодателство относно авторското право.

8. Можете да сваляте разглеждате или копирате Съдържание само за лични цели, при положение, че не променяте Съдържанието по никакъв начин.

9. На Сайта може да се показват лога и търговски марки, които не са собственост на Фото Портал ЕООД и може да принадлежат на трети лица. Нищо, публикувано на Сайта, не ви предостъпва лиценз или право на ползване на лога, търговски марки или съдържание, без изричното писмено съгласие на техните собственици.

V. Поверителност

10. Потребителите се съгласяват, че Фото Портал ЕООД ще събира, използва и разкрива информация според декларацията за поверителност, намираща се на следния адрес: https://photo-portal.bg/декларация-за-поверителност/

VI. Отговорности и обезщетения

11. Фото Портал ЕООД не гарантира точността на Съдържанието на Сайта и директорията, включително, но не и ограничено, до изобразените на Сайта карти или препратки към сайтове или други ресурси на трети лица. Цялото съдържание се предоставя така, както е и когато е възможно и цялата отговорност за оценяване и осланяне на Съдържанието е Ваша. Съдържанието представя погледа на собственика на обекта/бизнеса, а не погледа на Фото Портал ЕООД. Цялото Съдържание на Сайта може да бъде променяно или премахвано от Фото Портал ЕООД по собствено усмотрение и без уведомление.

12. Фото Портал ЕООД не поема отговорност или задължения за каквито и да било загуби или вреди нанесени на потребителите, включително от повреда на софтуер или хардуер, причинени от използването на Сайта.

13. Фото Портал ЕООД не гарантира, че функционалността на Сайта, внедрена в неговото Съдържание, ще бъде непрекъсната или без грешки, че грешките ще бъдат поправяни или че сървърът, на който се намира, ще бъде обезопасен от вируси или грешки.

14. Отговорността на Фото Портал ЕООД при нашрушение на някое условие или изискване от закона, се ограничава до подновяване на услугата, когато е възможно.

15. Съгласявате се да обзщетите Фото Портал ЕООД, неговите афилиейти и рекламодатели, както и техните директори, служители и агенти срещу всяко действие, рекламация, загуба или разход, възникнали след Вашето използване на Сайта.

VII. Съдържание и връзки на трети лица

16. Този Сайт може да включва съдържание на трети лица, които са обект на Условия за ползване на третите лица. Нищо, представено на сайта не Ви дава лиценз или право за неговото ползване.

17. Сайтът може да включва препратки към други сайтове, които не са свързани с Фото Портал ЕООД и чието съдържание не е под влиянието на Фото Портал ЕООД. Появяването на тези препратки на Сайта не индикира свързаност между Фото Портал ЕООД и третото лице, както и не е препоръка за третото лице, неговия сайт или продуктите или услугите, които то рекламира.

VIII. Създаване на съдържание

18. Когато създавате Съдържание на Сайта в какъвто и да е формат, включителност текст, изображения, мултимедия, снимки, графика, видео или аудио, Вие предостъпвате на Фото Портал ЕООД и неговите представители и свързани лица не-ексклузивно, безплатно и неотменимо право да публикуват или използват това Съдържание по друг начин и по което и да било време.

19. Фото Портал си запазва правото да не използва предоставеното от Вас съдържание.

20.  Вие гарантирате, че имате всички необходими права, включително авторски права, върху Съдържанието, което публикувате, както и че то не е опозоряващо и че не противоречи на нито един закон.

21. Вие се задължавате да обезщетите Фото Портал ЕООД за всякакви и всички правни такси, всреди и други разходи, които могат да бъдат предявени към Фото Портал ЕООД в резултат на нарушаване на горните условия.

22. Освен ако изрично не е писмено договорено друго, Вие снемате всякакви морални права към Вашето участие за целите на изпращането и публикуването на Вашата информация на Сайта.

IX. Общи условия

23. Настоящите условия се регулират според българското законодателство.

24. Всяка информация следва да бъде предствена на Фото Портал ЕООД в писмен вид по поща или на електронен адрес на:

Относно: Фотографска директория Фото Портал

гр. София

жк. Света Троица, бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап 4

Email: ТУК